Stowarzyszenie

JESTEŚMY SOBIE NAWZAJEM POTRZEBNI

DAJĄC TEMU WYRAZ ŁĄCZYMY SIĘ W STOWARZYSZENIE POKOLENIA, ABY:

- potwierdzić więź łączącą życie i pracę wszystkich pokoleń Polaków oraz gotowość wzajemnej pomocy i samopomocy;

- przypomnieć społeczeństwu a zwłaszcza młodzieży o różnorodnych więzach łączących żyjące dziś pokolenia Polaków o potrzebie ich rozwijania;

- krzewić prawdę o pracy i życiu kolejnych młodych pokoleń Polaków ze wszystkich środowisk społecznych, dokumentować ich wkład w rozwój Polski;
- inspirować i wspierać indywidualną przedsiębiorczość młodzieży, przynoszącą dobra materialne;

- inspirować działalność społeczną i kulturalną rozwijającą nadrzędne wartości duchowe, kształtujące osobowość człowieka;

- przekazywać współczesnemu pokoleniu doświadczenia jego poprzedników, udzielać mu wsparcia w rozwiązywaniu jakże trudnych dziś problemów startu życiowego i rozwoju.
Stowarzyszenie POKOLENIA w Częstochowie
.Stowarzyszenie

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

Wspólne zamierzenia działań programowych Koła Pokolenia i Okręgu Ordynacka
12.12.2018
Sesja popularnonaukowa - 100 lecie Częstochowy w 100 lecie niepodległości Polski - która odbyła się 11 grudnia br. miała przybliżyć dzieje naszej małej ojczyzny, Częstochowy i jej okolic w tym okresie. (...)
Wspólne zamierzenia działań programowych Koła Pokolenia i Okręgu Ordynacka
09.11.2018
Odbyła się IV Wieczornica “Poświęcona pamięci Tych co odeszli”. Wspominaliśmy dwóch naszych kolegów, którzy odeszli od nas którzy kilkanaście lat temu (...)
Wspólne zamierzenia działań programowych Koła Pokolenia i Okręgu Ordynacka
28.09.2018
Odbyło się spotkanie aktywacyjno-rekreacyjno-integracyjne członków i sympatyków Stowarzyszenia “POKOLENIA” w Częstochowie. (...)


.
DĄŻYMY DO UPOWSZECHNIENIA PRAWDY O WKŁADZIE
MŁODYCH POKOLEŃ POLAKÓW W ROZWÓJ NASZEGO KRAJU
I STWARZAMY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z DOŚWIADCZEŃ POPRZEDNIKÓW.
.Stowarzyszenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !

 +48 501 417 340 
pokolenia.czestochowa@onet.plZOSTAŃ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA POKOLENIA:


- zapoznaj się ze statutem stowarzyszenia,

- zapoznaj się z założeniami programowymi,

- złóż wypełnioną deklarację członkowską.


.
Stowarzyszenie

KAŻDE POKOLENIE

Każde pokolenia ma własny czas...
Każde pokolenia ma własny czas...
Każde pokolenia ma własny czas...

MA WŁASNY CZAS...