Stowarzyszenie

JESTEŚMY SOBIE NAWZAJEM POTRZEBNI

DAJĄC TEMU WYRAZ ŁĄCZYMY SIĘ W STOWARZYSZENIE POKOLENIA, ABY:

- potwierdzić więź łączącą życie i pracę wszystkich pokoleń Polaków oraz gotowość wzajemnej pomocy i samopomocy;

- przypomnieć społeczeństwu a zwłaszcza młodzieży o różnorodnych więzach łączących żyjące dziś pokolenia Polaków o potrzebie ich rozwijania;

- krzewić prawdę o pracy i życiu kolejnych młodych pokoleń Polaków ze wszystkich środowisk społecznych, dokumentować ich wkład w rozwój Polski;
- inspirować i wspierać indywidualną przedsiębiorczość młodzieży, przynoszącą dobra materialne;

- inspirować działalność społeczną i kulturalną rozwijającą nadrzędne wartości duchowe, kształtujące osobowość człowieka;

- przekazywać współczesnemu pokoleniu doświadczenia jego poprzedników, udzielać mu wsparcia w rozwiązywaniu jakże trudnych dziś problemów startu życiowego i rozwoju.
Stowarzyszenie POKOLENIA w Częstochowie
.Stowarzyszenie

NAJNOWSZE AKTUALNOŚCI

Wspólne zamierzenia działań programowych Koła Pokolenia i Okręgu Ordynacka
05.04.2019
XIV spotkanie z cyklu “Ludzie lewicy - ja w polityce”.Kolejne spotkanie podczas którego zaprezentował się kol. Władysław Jonkisz, postać bardzo znana i lubiana. (...)
Wspólne zamierzenia działań programowych Koła Pokolenia i Okręgu Ordynacka
12.12.2018
Sesja popularnonaukowa - 100 lecie Częstochowy w 100 lecie niepodległości Polski - która odbyła się 11 grudnia br. miała przybliżyć dzieje naszej małej ojczyzny, Częstochowy i jej okolic w tym okresie. (...)
Wspólne zamierzenia działań programowych Koła Pokolenia i Okręgu Ordynacka
09.11.2018
Odbyła się IV Wieczornica “Poświęcona pamięci Tych co odeszli”. Wspominaliśmy dwóch naszych kolegów, którzy odeszli od nas którzy kilkanaście lat temu (...)


.
DĄŻYMY DO UPOWSZECHNIENIA PRAWDY O WKŁADZIE
MŁODYCH POKOLEŃ POLAKÓW W ROZWÓJ NASZEGO KRAJU
I STWARZAMY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z DOŚWIADCZEŃ POPRZEDNIKÓW.
.Stowarzyszenie

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !

 +48 501 417 340 
pokolenia.czestochowa@onet.plZOSTAŃ CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA POKOLENIA:


- zapoznaj się ze statutem stowarzyszenia,

- zapoznaj się z założeniami programowymi,

- złóż wypełnioną deklarację członkowską.


.
Stowarzyszenie

KAŻDE POKOLENIE

Każde pokolenia ma własny czas...
Każde pokolenia ma własny czas...
Każde pokolenia ma własny czas...

MA WŁASNY CZAS...