INFORMACJE

Aktualności | Informacje dla Członków

06.05.2024

25 -lecie Koła Stowarzyszenia "POKOLENIA" w Częstochowie.

Spotkanie z okazji 25 - lecia naszego Koła odbędzie się w dniu 17 maja 2024 roku. Część I odbędzie się w Klubie Spółdzielczym PÓŁNOC przy ul. Czecha 21 w Częstochowie w godzinach 16,00 - 17,30. Spotkanie będzie miało charakter wspomnieniowy.

Część II spotkania przy muzyce odbędzie się w Sali Weselnej "SZAFRAN" przy ul. Szafranowe 18 w Częstochowie w godzinach 18,00 - 23,00. Koszt uczestnictwa w tym spotkaniu to 80,- zł./osoba dla członków naszego Stowarzyszenia, 100,- zł./osoba dla osób nie będących członkami Stowarzyszenia. Napoje wyskokowe we własnym zakresie.

Zapisy i wnoszenie opłat przyjmowane w dniach:
- 08. 05. 2024 r. w godz. 16,00 - 18,00
- 10. 05. 2024 r. w godz. 16,00 - 18,00
- 13. 05. 2024 r. w godz. 16,00 - 18,00
w siedzibie ZARZĄDU ODDZIAŁU przy ul. Kutrzeby 32 lok. 31 (siedziba SM "SEGMENT") w Częstochowie.

Tel. kontaktowy: 501-417-340; 606-442-532.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naszych spotkaniach.
ZARZĄD ODDZIAŁU Stowarzyszenia "POKOLENIA" w Częstochowie

21.01.2024

Migawki z obrad

Migawki z obrad

Migawki z obrad

Migawki z obrad

Migawki z obrad

Migawki z obrad

Migawki z obrad

Migawki z obrad

Migawki z obrad

Migawki z obrad

Migawki z obrad

Migawki z obrad

Migawki z obrad

Migawki z obrad

Migawki z obrad

Migawki z obrad

Migawki z obrad
 

24.03.2023

Kolejne spotkanie członków i sympatyków częstochowskiego oddziału Stowarzyszenia “POKOLENIA”. Było to spotkanie z cyklu “Ludzie lewicy – ja w polityce”. Po 3 latach przerwy spowodowanej pandemią wracamy do cyklicznych spotkań, które były i są jedną z form naszej działalności. Na tym spotkaniu zaprezentowali się dwaj nasi koledzy: Edmund HUĆ i Adam Górniak. Opowiedzieli o swoich osiągnięciach w organizacjach młodzieżowych oraz o późniejszej działalności politycznej. Na zdjęciach uczestnicy tego posiedzenia.

spotkanie członków i sympatyków częstochowskiego oddziału Stowarzyszenia POKOLENIA

spotkanie członków i sympatyków częstochowskiego oddziału Stowarzyszenia POKOLENIA

spotkanie członków i sympatyków częstochowskiego oddziału Stowarzyszenia POKOLENIA

spotkanie członków i sympatyków częstochowskiego oddziału Stowarzyszenia POKOLENIA

spotkanie członków i sympatyków częstochowskiego oddziału Stowarzyszenia POKOLENIA

spotkanie członków i sympatyków częstochowskiego oddziału Stowarzyszenia POKOLENIA

spotkanie członków i sympatyków częstochowskiego oddziału Stowarzyszenia POKOLENIA

spotkanie członków i sympatyków częstochowskiego oddziału Stowarzyszenia POKOLENIA

16.12.2022

Częstochowski Oddział Stowarzyszenia “POKOLENIA” zorganizował spotkanie z okazji 65-rocznicy powstania Związku Młodzieży Socjalistycznej i Związku Młodzieży Wiejskiej. Było to spotkanie wspomnieniowe, odniesione do spojrzenia na naszą młodość, na czas nauki i społecznej aktywności w Polsce Ludowej. Swoje wspomnienia i oceny dotyczące naszej młodzieżowej działalności w tamtym okresie zaprezentowało kilku kolegów. Uwieczniliśmy to spotkanie na fotografiach, które przedstawiamy. Zapraszamy do naszej galerii.

65-rocznicy powstania Związku Młodzieży Socjalistycznej i Związku Młodzieży Wiejskiej=
 

65-rocznicy powstania Związku Młodzieży Socjalistycznej i Związku Młodzieży Wiejskiej=
 

65-rocznicy powstania Związku Młodzieży Socjalistycznej i Związku Młodzieży Wiejskiej=
 

65-rocznicy powstania Związku Młodzieży Socjalistycznej i Związku Młodzieży Wiejskiej=
 

65-rocznicy powstania Związku Młodzieży Socjalistycznej i Związku Młodzieży Wiejskiej=
 

24.03.2022

24 marca w gmachu Sejmu odbyło się spotkanie przedstawicieli Lewicy i Unii Pracy celem omówienia przyszłej ściślejszej współpracy.
Do spotkaniu doszło pod wpływem wyraźnych oczekiwań sympatyków lewicy znużonych i zdegustowanych ciągłymi niesnaskami i rozproszeniem organizacji a oczekujących jak najsilniejszego i skutecznego wpływu na bieżącą i przyszłą politykę naszego kraju.
Oczekiwania te spotkały się z życzliwą reakcją zarówno Włodzimierza Czarzastego jak i Waldemara Witkowskiego, przewodniczących obu partii.
Ze strony Lewicy udział wzięli: posłanka Paulina Piechna-Więckiewicz i poseł Tadeusz Tomaszewski. Unię Pracy reprezentowali Danuta Polak i Jan Lus.
Uznano, że:
1. To wokół parlamentarnej reprezentacji organizacji lewicowych należy koncentrować wysiłki ku ich konsolidacji.
2. Niezbędna jest współpraca Lewica – UP.
3. W dyskusji zasugerowano, aby Lewica i Unia Pracy zorganizowały wraz z OPZZ wspólne obchody święta 1 Maja, rozumiejąc konieczność aprobaty tego pomysłu przez organy kierownicze wszystkich partnerów.
4. W przypadku akceptacji procesu konsolidacji Lewicy i Unii Pracy, organizacja oraz promocja imprez społeczno-politycznych będzie wymagała współpracy wszystkich angażowanych struktur partyjnych.
5. Zadeklarowano, że idea współpracy będzie otwarta dla wszystkich organizacji, współpracujących i zorganizowanych wokół Lewicy czy też Unii Pracy, i przez nie reprezentowanych.
Uczestnicy spotkania wspólnie uznali, że dla opracowania programu konsolidacji organizacji lewicowych niezbędne są dalsze konstruktywne rozmowy. I taką wolę dalszych rozmów, przekazują do akceptacji władz centralnych Lewicy i Unii Pracy.

Spotkanie Lewica – UP
 

29.07.2021

29 lipca 2021r. na cmentarzu w Sosnowcu, odbyło się uroczyste spotkanie wspomnieniowe, przy grobie Edwarda Gierka, z okazji 20 rocznicy Jego śmierci. Zebranych powitał i słowo wiążące wygłosił Maciej Gadaczek – przewodniczący Miejskiej Komisji Historycznej „Pokolenia”.
Na tę okoliczność oprócz rodziny, przybyli posłowie, oficerowie byłego Wojska Polskiego, przedstawiciele władz lokalnych, organizacji partyjnych, branżowych i stowarzyszeń. Na grobie złożono ogromne ilości kwiatów i zniczy.
Po uroczystości na cmentarzu, kontynuowano spotkanie historyczne w Dąbrowie Górniczej pt:„Lata 70 XX w.- Dąbrowa Górnicza”.
Po referatach, odbył się panel dyskusyjny, w którym udział wzięli : prof. Adam Gierek, Janusz Iwanowski – producent filmu biograficznego „Gierek” oraz Rafał Woś – współscenarzysta filmu.
Na zdjęciach delegacja częstochowskiego Oddziału Stowarzyszenia “POKOLENIA” na obchodach XX rocznicy śmierci Edwarda Gierka.

Edward Gierek

Edward Gierek

Edward Gierek

Edward Gierek
 

30.09.2020

30 września odbyło się Walne Zebranie Członków częstochowskiego Oddziału Stowarzyszenia “POKOLENIA”. Podsumowano działalność Oddziału w ostatniej kadencji. Przyjęto program działania na przyszłą kadencji. Przeprowadzono wybory Rady Oddziału i Komisji Rewizyjnej. Dokonano wyboru delegatów na Zgromadzenie Wojewódzkie Stowarzyszenia w Katowicach. Rada Oddziału na swoim pierwszym posiedzeniu wybrała nowy Zarząd Oddziału.

walne zebranie członków

walne zebranie członków

walne zebranie członków

walne zebranie członków

walne zebranie członków

walne zebranie członków

walne zebranie członków

walne zebranie członków

walne zebranie członków

walne zebranie członków
 

23.03.2020

Mając na uwadze sytuację związaną z pandemią koronawirusa i ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii, Zarząd Oddziału Stowarzyszenia “POKOLENIA” odwołuje:

1. XIV Biesiadę Piwną, która miała się odbyć w dniu 17 kwietnia br.
2. Walne Zebranie Członków, które planowane było na dzień 7 maja br.

Znaczna część naszych członków znajduje się (wiekowo i zdrowotnie) w grupie największego ryzyka w odniesieniu do szalejącego wirusa. Dla nas wszystkich najważniejsze jest zdrowie i spokojne życie. Zalecane nie wychodzenie z domu, zakaz imprez masowych, to dla nas w tej chwili priorytet. Jesteśmy dobrej myśli. Liczymy, że ta udręka szybko się skończy i wkrótce będziemy mogli razem spędzać czas.

Serdecznie pozdrawiamy!
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia “POKOLENIA” w Częstochowie.
 

17.01.2020

Tradycyjne spotkanie noworoczne zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń “POKOLENIA” i “ORDYNACKA” w Częstochowie. Podsumowaliśmy kolejny rok naszej współpracy. Padały sugestie, aby częściej organizować takie spotkania, mające na celu zacieśnienie więzi pokoleniowych i wymianę doświadczeń Rozmawialiśmy o tym co poprawić w w naszej działalności w roku bieżącym. W wystąpieniach uczestników przeważały życzenia zdrowia, pozytywnego nastawienia do otaczającej nas rzeczywistości oraz długich lat życia. Do zobaczenia za rok na kolejnym spotkaniu noworocznym.

spotkanie noworoczne

spotkanie noworoczne

spotkanie noworoczne

spotkanie noworoczne
 

28.12.2019

Koniec roku był dla częstochowskiego Oddziału Stowarzyszenia “POKOLENIA” szczególnie intensywny i obfitujący w wydarzenia związane z obchodami 20 – lecia powstania Koła w Częstochowie. Główne obchody, które odbyły się w Klubie Spółdzielczym “PÓŁNOC”zgromadziły ponad 80 osób, członków i sympatyków naszego Koła. Był na tych uroczystościach Poseł na Sejm kol. Zdzisław Wolski oraz Senator kol. Wojciech Konieczny. Obaj są członkami naszego Stowarzyszenia. Urząd Miasta reprezentował Pan Andrzej Babczyński- Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy. Władze krajowe Stowarzyszenia reprezentował kol. Marek Klimczak –Przewodniczący Rady i Zarządu Krajowego. Dyplomy – podziękowania otrzymało 16 osób, założycieli Koła w Częstochowie. 46 osób zostało wyróżnionych pamiątkowym medalem za aktywną działalność w Kole. Wyróżniono 17 osób, przedstawicieli firm i instytucji wspierających naszą działalność-okolicznościowymi statuetkami. Nasza kol. Joanna Janik została wyróżniona przez Radę Krajową Stowarzyszenia statuetką “WIKTORIA”przyznawaną za wybitne zasługi dla Stowarzyszenia. Kolejne spotkanie integracyjne, przy muzyce, odbyło się w sali “SZAFRAN”. Wspomnienia i dyskusje,co jeszcze możemy zrobić dla społeczności senioralnej towarzyszyły nam cały czas.
Spotkanie to nie byłoby tak wspaniałe, gdyby nie pomoc Urzędu Miasta- Wydziału Polityki Społecznej. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe w postaci małego granta, który pozwolił nam na zorganizowania spotkania, które zachwyciło obecnych. Serdecznie dziękujemy za przychylność i pomoc w zorganizowaniu rocznicy naszego powstania. Do zobaczenia na kolejnej rocznicy za 5 lat.

V Wieczornica

V Wieczornica

V Wieczornica

V Wieczornica

V Wieczornica

V Wieczornica

V Wieczornica
 

08.11.2019

V Wieczornica poświęcona pamięci “Tych co odeszli”. Wspominaliśmy Wojciecha Imiołczyka. Wojtek był wspaniałym przyjacielem, ojcem, mężem , kolegą. Jego życiorys to piękna karta, kreatywnego, ciepłego człowieka, który miał w sobie pragnienie pomagania innym i z dużym dystansem do samego siebie.W wypowiedziach osób, które były na tej wieczornicy dało się odczuć żal, ze Wojtka wśród nas już nie ma. Ale pamięć o nim będzie żyła w naszych myślach.
Oprawę tego wydarzenia przygotował nasz teatrzyk KLIM-a.

V Wieczornica

V Wieczornica
 

05.04.2019

XIV spotkanie z cyklu “Ludzie lewicy - ja w polityce”.Kolejne spotkanie podczas którego zaprezentował się kol. Władysław Jonkisz, postać bardzo znana i lubiana. Wybitny działacz polityczny i gospodarczy. Naukowiec, posiadacz patentów. W barwnych słowach opowiedział o swojej działalności, swoich podróżach i osiągnięciach. Jego wypowiedzi to była wspaniała uczta słowna dla słuchaczy. Niestety, aby poznać cały dorobek Władysława Jonkisza, trzeba by było wiele takich wieczorów. Uważamy, że książka o Jego życiu, pracy i osiągnięciach przybliżyłaby młodemu pokoleniu tą znamienitą postać.

100 lecie Częstochowy w 100 lecie niepodległości Polski

100 lecie Częstochowy w 100 lecie niepodległości Polski

100 lecie Częstochowy w 100 lecie niepodległości Polski

100 lecie Częstochowy w 100 lecie niepodległości Polski
 

12.12.2018

Sesja popularnonaukowa - 100 lecie Częstochowy w 100 lecie niepodległości Polski - która odbyła się 11 grudnia br. miała przybliżyć dzieje naszej małej ojczyzny, Częstochowy i jej okolic w tym okresie. I sądząc po zainteresowaniu cel ten osiągnęliśmy. Wykład profesora Jerzego Mizgalskiego dał nam obraz Polski w latach 1918 - 1945. Z kolei wystąpienie profesora Janusza Kołodziejskiego i zaprezentowana przez niego książka pt. "Częstochowa w PRL-u ", pod jego redakcją a wydana przez oddział Stowarzyszenia "POKOLENIA" w Częstochowie ukazała Częstochowę w okresie naszej młodości w Polsce Ludowej, której w ocenie niektórych historyków podobno nie było. Wystąpienie Prezydenta Miasta Częstochowy, Pana Krzysztofa Matyjaszczyka dało obraz Częstochowy po roku 1989 z jej osiągnięciami, działaniami Urzędu Miasta w tym czasie, ukierunkowanymi na poprawę życia jej mieszkańców oraz ukazało perspektywy jej rozwoju. Wydaliśmy I tom wzmiankowanej książki i mamy już i pomysły i materiały na dalsze tomy w których chcemy przybliżyć dzieje naszego miasta w tym czasie.

100 lecie Częstochowy w 100 lecie niepodległości Polski

100 lecie Częstochowy w 100 lecie niepodległości Polski

100 lecie Częstochowy w 100 lecie niepodległości Polski

100 lecie Częstochowy w 100 lecie niepodległości Polski

100 lecie Częstochowy w 100 lecie niepodległości Polski

100 lecie Częstochowy w 100 lecie niepodległości Polski

100 lecie Częstochowy w 100 lecie niepodległości Polski

100 lecie Częstochowy w 100 lecie niepodległości Polski
 

09.11.2018

Odbyła się IV Wieczornica “Poświęcona pamięci Tych co odeszli”. Wspominaliśmy dwóch naszych kolegów, którzy odeszli od nas którzy kilkanaście lat temu , kol. Władysława Jurczaka i kol. Kazimierza Nadolskiego. Uczestniczyły rodziny zmarłych kolegów, żony, dzieci i rodzina. We wspomnieniach przypomniano sylwetki tych kolegów, ich życie rodzinne i zawodowe Wiersze wybrane na tą okoliczność recytowali członkowie naszego teatrzyku KLIMA.

IV wieczornica

IV wieczornica

IV wieczornica

IV wieczornica
<

IV wieczornica
 

28.09.2018

Odbyło się spotkanie aktywacyjno-rekreacyjno-integracyjne członków i sympatyków Stowarzyszenia “POKOLENIA” w Częstochowie. Impreza która odbyła się w Biskupicach k/Olsztyna była finansowana ze środków Urzędu Miasta w Częstochowie w ramach działania sektora III tj. organizacji pozarządowych. Uczestniczyło ponad 50 osób. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze. Były tańce, jazda z kierowcą samochodem terenowym, spacery po lesie i wspomnienia z okresu młodości. Umówiliśmy się na podobne spotkanie w przyszłym roku.

Spotkanie aktywacyjno-rekreacyjno-integracyjne

Spotkanie aktywacyjno-rekreacyjno-integracyjne

Spotkanie aktywacyjno-rekreacyjno-integracyjne

Spotkanie aktywacyjno-rekreacyjno-integracyjne

Spotkanie aktywacyjno-rekreacyjno-integracyjne

Spotkanie aktywacyjno-rekreacyjno-integracyjne
 

14.09.2018

W Filharmonii Częstochowskiej odbyła się GALA EKONOMII SPOŁECZNEJ 2018. Wręczane były nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy Pana Krzysztofa MATYJASZCZYKA dla wyróżniających się działaczy społecznych i osób prawnych w działalności w III sektorze – organizacjach pozarządowych. Nagrodę Prezydenta za działalność w organizacjach pozarządowych otrzymał kol. Krzysztof KUBIK Przewodniczący Oddziału Stowarzyszenia “POKOLENIA” w Częstochowie. Serdeczne gratulacje. W części rozrywkowej wystąpił zespół artystyczny ze wspaniałym programem.

100-lecie Harcerstwa Polskiego

100-lecie Harcerstwa Polskiego

100-lecie Harcerstwa Polskiego

100-lecie Harcerstwa Polskiego
 

24.08.2018

Odbyło się spotkanie z okazji 100-lecia Harcerstwa Polskiego zorganizowane przez Oddział Stowarzyszenia “POKOLENIA” i Komendę Hufca ZHP w Częstochowie. Uroczystość odbyła się w Ośrodku Harcerskim w Pająku k/Konopisk. Historię harcerstwa nakreślił uczestniczący w tym spotkaniu Wiceprezydent Częstochowy Ryszard Stefaniak. Były również wspomnienia prezentowane przez dawnych członków Harcerstwa Polskiego. Zaprezentowali się również młodzi harcerze, działających obecnie. Nie zabrakło również piosenek śpiewanych przy tradycyjnym ognisku. Spotkanie odbyło się w ramach wspierania działalności organizacji pozarządowych.

100-lecie Harcerstwa Polskiego

100-lecie Harcerstwa Polskiego

100-lecie Harcerstwa Polskiego

100-lecie Harcerstwa Polskiego

100-lecie Harcerstwa Polskiego
 

28.07.2018

Jak co roku w rocznicę śmierci Edwarda Gierka o godzinie 12,00 spotkały się delegacje z różnych zakątków kraju przy Jego grobie w Sosnowcu. Uczestniczyła też delegacja częstochowskiego Oddziału Stowarzyszenia “POKOLENIA”. Przypomniano Jego sylwetkę i osiągnięcia z okresu pobytu we Francji jak i w Polsce. Uczestniczyła też delegacja z Prezesem Francuskiego Stowarzyszenia Przyjaciół E.Gierka -Jacgues Kmieciak, jednocześnie inicjatora i organizatora uroczystości nadania w ostatnich dniach w mieście AUBY /Francja/ ulicy im.Edwarda Gierka. Za udział w tych uroczystościach podziękował syn Edwarda, prof. Adam Gierek – eurodeputowany.

Rocznica śmierci Edwarda Gierka

Rocznica śmierci Edwarda Gierka

Rocznica śmierci Edwarda Gierka

Rocznica śmierci Edwarda Gierka

Rocznica śmierci Edwarda Gierka

Rocznica śmierci Edwarda Gierka
 

16.06.2018

Grupa członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia uczestniczyła w wycieczce zorganizowanej przez Zarząd Oddziału w Częstochowie. Uczestnicy zwiedzali zabytkową kopalnię GUIDO w Zabrzu i galerię Barwy Śląska w Rudzie Śląskiej. Wycieczka w bardzo znacznym stopniu finansowana była przez Urząd Miasta Częstochowa ze środków przeznaczonych w ramach NGO. Zarząd Oddziału Stowarzyszenia “POKOLENIA” w Częstochowie otrzymał dotację w ramach uczestnictwa w konkursie ofert. To pierwsza, ale nie ostatnia impreza organizowana w ramach działalności organizacji pozarządowych. O kolejnych imprezach będziemy informować na naszej stronie internetowej oraz na FB.
Zwiedzanie zabytkowej kopalni GUIDO w Zabrzu i galerii Barwy Śląska w Rudzie Śląskiej

Zwiedzanie zabytkowej kopalni GUIDO w Zabrzu i galerii Barwy Śląska w Rudzie Śląskiej

Zwiedzanie zabytkowej kopalni GUIDO w Zabrzu i galerii Barwy Śląska w Rudzie Śląskiej

Zwiedzanie zabytkowej kopalni GUIDO w Zabrzu i galerii Barwy Śląska w Rudzie Śląskiej
 

15.12.2017

XII spotkanie z cyklu “Ludzie lewicy – 60 rocznica powstania ZMS i ZMW”. W spotkaniu tym uczestniczył Przewodniczący Zarządu Krajowego Stowarzyszenia “POKOLENIA” kol. Marek Klimczak oraz Przewodniczący i Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego kol.Tadeusz Regulski i kol. Jerzy Kalus. Prof. Janusz Kołodziejski w krótkim wykładzie przypomniał genezę powstania ZMS i ZMW w kraju oraz w mieście Częstochowa i powiecie częstochowskim. Spotkaniu towarzyszyła przyjazna i koleżeńska atmosfera. Wspominaliśmy nasze młode lata i wspaniałą, przyjacielską i koleżeńską atmosferę, jaka wtedy nam towarzyszyła. Sześciu kolegów zostało wyróżnionych za swoją aktywną działalność w ZMS i ZMW oraz w Stowarzyszeniu “POKOLENIA”. Do zobaczenia na 65-rocznicy.
Ludzie lewicy – 60 rocznica powstania ZMS i ZMW

Ludzie lewicy – 60 rocznica powstania ZMS i ZMW

09.12.2017

Z inicjatywy prof. Adama Gierka, posła do Europarlamentu w Pałacu Schoena w Sosnowcu odbyło się Regionalne Spotkanie Świątecznie z udziałem kilkunastu przedstawicieli Śląsko-Zagłębiowskich ogniw Stowarzyszenia „Pokolenia”, przedstawicieli nauki, samorządu ,stowarzyszeń i organizacji społeczno -politycznych . Podczas tego spotkania , podsumowano okres mijającego roku oraz poinformowano się o formach i kierunkach działań w nadchodzącym roku 2018. W spotkaniu tym brali udział również przedstawiciele naszego Częstochowskiego Oddziału Stowarzyszenia “POKOLENIA”. Nie zabrakło życzeń świąteczno-noworocznych oraz zapewnień dalszego rozwoju wzajemnej współpracy i współdziałania.
Regionalne Spotkanie Świątecznie

Regionalne Spotkanie Świątecznie

19.04.2017

Zarząd Koła Stowarzyszenia „POKOLENIA” w Częstochowie odwołuje piątkową imprezę - XI Biesiadę Piwną Stowarzyszenia "POKOLENIA" - ze względu na rezygnację z udziału w niej dużej ilości uczestników. Spowodowała to niesprzyjająca aura. Spotkamy się kiedy pogoda będzie bardziej sprzyjająca, w drugiej połowie maja. Zawiedzionych, że nie będą mogli być na naszej imprezie - przepraszamy. Do zobaczenia w maju.

24.03.2017

W Klubie Spółdzielczym “NASZA PRACA” odbyło się XI spotkanie z cyklu “Ludzie lewicy – ja w polityce”. Zaprezentowali się byli Prezydenci Miasta Częstochowy, członkowie naszego Stowarzyszenia “POKOLENIA” kol. Jacek Paciorkowski, który był Prezydentem w latach 1981 – 1987 oraz kol. Wiesław Brągoszewski, który był Prezydentem w latach 1987 –1990. Przypomnieli swoje drogi życiowe, gospodarczą i polityczną. Z perspektywy czasu ocenili okresy swojej prezydentury, przypadającej na na lata bardzo trudne i burzliwe. Mówili o współpracy z różnymi organizacjami społecznymi i politycznymi oraz ze związkami zawodowymi. Wspominali współdziałanie z ówczesną opozycją demokratyczną w końcówce tego okresu i jej podejście do zmian w Polsce i Częstochowie. Część artystyczną poprowadził jak zwykle niezawodny Maciek Rudlicki, śpiewając kilka piosenek.
IX spotkanie ludzie Lewicy

04.06.2016

W Katowicach odbyło się Wojewódzkie Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia “POKOLENIA”. Dokonano oceny działalności organizacji wojewódzkiej w kadencji 2012 – 2016. Zgromadzenie, na wniosek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej udzieliło Zarządowi Wojewódzkiemu absolutorium. W oparciu o tezy do dyskusji przed VIII Krajowym Zgromadzeniem Sprawozdawczo-Wyborczym “O Polskę sprawiedliwą i gospodarną” oraz dyskusję przyjęto program działania na kadencję 2016 –2020. Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego został wybrany kol. Regulski Tadeusz, Wiceprzewodniczącymi zostali: kol. Trojak Wacław i Łęgowik Andrzej członek naszego Koła, Sekretarzem został kol. Kalus Jerzy. Ponadto do Zarządu Wojewódzkiego zostali wybrani z naszej organizacji kol. Czuma-Imiołczyk Lidia i Rudlicki Maciej. Przewodniczącą Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej została kol. Rolnik Zofia, a w skład tej Komisji weszła kol. Janik Joanna, członkini naszego Koła.
konferencja Pokolenia

konferencja Pokolenia

18.03.2016

odbyło się Walne Zebranie Członków Koła Stowarzyszenia “POKOLENIA” w Częstochowie. Uczestniczyło 51 członków. Dokonano oceny działalności Koła w kadencji 2012-2016 r. Członkowie bardzo wysoko ocenili całokształt działalności. W dyskusji zabrało głos 8 osób. Opierając się o treści tez do dyskusji przed VIII Krajowym Zjazdem Delegatów przyjęto program działania na lata 2016-2020. Dokonano wyboru 12 osobowego Zarządu i 3 osobowej Komisji Rewizyjnej. Wybrano również 12 delegatów na wojewódzkie zgromadzenie. Przewodniczącym Zarządu został wybrany ponownie kol. Krzysztof Kubik, a Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej kol. Marek Sapała. W zebraniu uczestniczyli kol. Jerzy Wereta, przewodniczący Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego i sekretarz kol. Jerzy Kalus.

12.02.2016

odbyło się VIII spotkanie z cyklu “Ludzie lewicy-ja w polityce-rzecz o ZSMP”. Było poświęcone 40 rocznicy powstania ZSMP. Swoje wspomnienia i oceny dotyczące tej organizacji w aspekcie działalności w byłym województwie częstochowskim oraz mieście Częstochowa zaprezentowali koledzy: Grzegorz Makowski, Marek Rousseau oraz Stanisław Sieja. Tym spotkaniem rozpoczęliśmy cykl spotkań poświęconych wspomnieniom rocznicowym.

17.12.2015

miało miejsce spotkanie opłatkowe w częstochowskim biurze Posła do Parlamentu Europejskiego Prof. Adama Gierka, zorganizowane przez Panią Danutę Polak, szefową biura i Zarzd Koła Stowarzyszenia “POKOLENIA” w Częstochowie. W spotkaniu tym uczestniczył Prezydent Miasta Częstochowy Pan Krzysztof Matyjaszczyk i inni zaproszeni goście. Atmosfera była wspaniała. Obecnych odwiedził Mikołaj, każdego obdarowując upominkiem.
spotkanie opłatkowe 2015

spotkanie opłatkowe 2015

11.12.2015

ludzie lewicy
odbyło się VII spotkanie z cyklu “Ludzie lewicy-ja w polityce-nasi w samorządzie i na urzędzie”. Zaprezentowało się dwóch naszych kolegów, Cezary Marek Graj, były wojewoda częstochowski oraz Jacek Kasprzyk, były poseł kilku kadencji, były radny Rady Miasta Częstochowy. Odpowiadali na pytania dotyczące ich działalności oraz podjęli próbę zdiagnozowania obecnej sytuacji polskiej lewicy. Szczere wypowiedzi, chłodna analiza i ocena działań, które były podejmowane przez naszych prelegentów zyskały uznanie zgromadzonych na spotkaniu. Te wystąpienia pokazały, że warto sięgać do doświadczeń, które mają działacze Stowarzyszeń “POKOLENIA” i “ORDYNACKA”. Oby dzisiejszy działacze lewicowi zechcieli z tego ogromnego zasobu wiedzy skorzystać. Na pewno byłoby to korzystne przy budowie nowego programu.
 

07.11.2015

Wczoraj odbyła się I Wieczornica zorganizowana przez Zarząd Koła naszego Stowarzyszenia, poświęcona pamięci tych co odeszli. Baliśmy się jak zostanie przyjęta, bo dotyczyła bardzo wrażliwej materii, a mianowicie wspomnień o bliskich, którzy odeszli, zmarli. Wspominaliśmy Eugeniusz Janiszewskiego, działacza ZMS i jednego z założycieli Stowarzyszenia "POKOLENIA" w Częstochowie. Wiele słów poświęciliśmy wspaniałemu lekarzowi Tadeuszowi Koniecznemu, działaczowi społecznemu, związkowemu i członkowi Stowarzyszenia "POKOLENIA". Kolejną postacią we wspomnieniach był Marian Ławniczek, działacz ZMS, dyrektor WUR w dawnym województwie częstochowskim, jeden z założycieli Stowarzyszenia"POKOLENIA". Wreszcie wspomnieliśmy działacza ZMS, jednego z założycieli Stowarzyszenia "POKOLENIA" w Częstochowie, członka naszego teatrzyku "KLIM-A" Henryka Nocunia.
Bardzo serdecznie dziękuję tym, którzy deklarowali, że będą na naszej I Wieczornicy i byli. Mam nadzieję, że się nie zawiedli. Ci, którzy nie byli niech żałują. Wykorzystaliśmy w tej wieczornicy koncert e-moll F Chopina, wiersze Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Wiesławy Owczarek i naszego poety, członka "POKOLEŃ" Maćka Rudlickiego. Dziękuję serdecznie wszystkim członkom teatrzyku "KLIM-A" tj, Krystynie Ligorowskiej, Lidii Imiołczyk i Maćkowi Rudlickiemu. Dziękuję kol. Andrzejowi Skórze, za wspaniałe przygotowanie efektów specjalnych i czuwanie nad techniczną stroną naszego występu.
Ta wieczornica uświadomiła nam, że są takie wspomnienia potrzebne, bo "Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięciom się im płaci... "
Pragnę serdeczne podziękowania złożyć Panu Prezydentowi Krzysztofowi Matyjaszczykowi za udział w naszej wieczornicy.

26.09.2015

25-lecie Stowarzyszenie Pokolenia
W dniu 25 września br. odbyło się w Częstochowie spotkanie z okazji 25 – lecia naszego Stowarzyszenia w którym uczestniczył Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego “POKOLEŃ” kol. Krzysztof Janik.
Spotkanie to miało charakter wspomnieniowy, przypomniano początki działalności i odnoszono się do czasów dzisiejszych.
Wręczono naszym działaczom 26 dyplomów honorowych w uznaniu ich zaangażowania w działalności na rzecz Stowarzyszenia. Zaprezentowało się też 5 kandydatów w wyborach parlamentarnych, członków naszego Stowarzyszenia.
Na spotkaniu tym Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy wręczył Medal MERENTIBUS Prezydenta Miasta kol. Krzysztofowi Kubikowi – Przewodniczącemu Zarządu Koła Stowarzyszenia w Częstochowie.
W części artystycznej wystąpił dziecięcy zespól baletowy, laureat wielu nagród krajowych, wojewódzkich i miejskich.
 

12.06.2015

odbyło się VI spotkanie członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia z cyklu “Ludzie lewicy – ja w polityce – rzecz o harcerstwie”. Zaprezentowali się komendanci Chorągwi Częstochowskiej, Stanisław Dzwonnik, Andrzej Skóra i Wiesław Wiatrak. W swoich wystąpieniach przypomnieli działalność harcerstwa dawniej i odnieśli się również do czasów dzisiejszych. W trakcie spotkania wystąpił zespól harcerski oraz Maciej Rudlicki, ze swoim autorskim repertuarem.

Uchwała ZK Stowarzyszenia "POKOLENIA" w sprawie podjęcia prac nad przygotowaniem i wydaniem słownika biograficznego b. działaczy ZMS.
Zarząd Koła informuje, że ankiety dotyczące działalności w ZMS można pobierać u kol. Joanny Janik w siedzibie SLD przy ul. Nowowiejskiego 12 w Częstochowie w godz. 10,00 – 16,00 (od poniedziałku do piątku).
Wypełnione ankiety można składać w tym samym miejscu lub na adres e-mail: pokolenia.czestochowa@onet.pl
Zachęcamy działaczy ZMS do zaprezentowania swoich sylwetek w słowniku biograficznym.