ZARZĄD

Rada | Komisja Rewizyjna | Zarząd Oddziału Miejsko-Powiatowego w Częstochowie

logo_stamp.png

RADA ODDZIAŁU MIASTA I POWIATU W CZĘSTOCHOWIE

Kubik Krzysztof - Przewodniczący Rady

Bardziński Krzysztof

Czuma-Imiołczyk Lidia

Foltyniewicz Anna

Francik Ryszard

Górniak Stanisław

Janik Joanna

Jurczak Teresa

Krakowian Jacek

Krysiak Stanisław

Lemański Jan

Ligorowska Krystyna

Łęgowik Andrzej

Makowski Grzegorz

Marchewka Eugeniusz

Pabiasz Izabella

Pura Marek

Rudlicki Maciej

Skóra Andrzej

Śleszyński Marek

Zbrojkiewicz Krzysztof

logo_stamp.png

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU MIASTA I POWIATU W CZĘSTOCHOWIE

Sapała Marek - Przewodniczący Komisji

Miłkowska Bogusława - Wiceprzewodnicząca Komisji

Klimczak Czesława - Sekretarz Komisji

Chorzelski Witold - Członek Komisji

Wąsik Wiesława - Członek Komisji

logo_stamp.png

ZARZĄD ODDZIAŁU MIASTA I POWIATU W CZĘSTOCHOWIE

Kubik Krzysztof - Przewodniczący

Rudlicki Maciej - Wiceprzewodniczący

Skóra Andrzej - Wiceprzewodniczący

Zbrojkiewicz Krzysztof - Wiceprzewodniczący

Łęgowik Andrzej - Sekretarz

Janik Joanna - Skarbnik

Czuma-Imiołczyk Lidia - Członek

Foltyniewicz Anna - Członek

Francik Ryszard - Członek

Pabiasz Izabella - Członek