ZARZĄD

Rada | Komisja Rewizyjna | Zarząd Oddziału Miejsko-Powiatowego w Częstochowie

logo_stamp.png

RADA ODDZIAŁU MIASTA I POWIATU W CZĘSTOCHOWIE

Kubik Krzysztof - Przewodniczący Rady

Bardziński Krzysztof

Czuma-Imiołczyk Lidia

Foltyniewicz Anna

Francik Ryszard

Górniak Stanisław

Iżyńska Małgorzata

Janik Joanna

Jurczak Teresa

Kościańska Urszula

Krakowian Jacek

Krawczyk Piotr

Krysiak Stanisław

Ligorowska Krystyna

Łęgowik Andrzej

Makowski Grzegorz

Marchewka Eugeniusz

Rudlicki Maciej

Saczuk Jerzy

Skóra Andrzej

Śleszyński Marek

Zbrojkiewicz Krzysztof

logo_stamp.png

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU MIASTA I POWIATU W CZĘSTOCHOWIE

Sapała Marek - Przewodniczący Komisji

Chorzelski Witold - Wiceprzewodniczący Komisji

Ławniczek Krystyna – Sekretarz Komisji

Martyniuk Bożena – Członek Komisji

logo_stamp.png

ZARZĄD ODDZIAŁU MIASTA I POWIATU W CZĘSTOCHOWIE

Kubik Krzysztof - Przewodniczący

Rudlicki Maciej - Wiceprzewodniczący

Śleszyński Marek - Wiceprzewodniczący

Zbrojkiewicz Krzysztof - Wiceprzewodniczący

Ligorowska Krystyna - Sekretarz

Janik Joanna - Skarbnik

Łęgowik Andrzej - Członek

Czuma-Imiołczyk Lidia - Członek

Foltyniewicz Anna - Członek